Om närande och bärande roller på Göteborgs Konserthus

Man brukar slarvigt tala om organisationers ”närande och tärande” delar i meningen att alla funktioner om inte direkt bidrar till produktionen tär på de gemensamma resurserna. Sett till vad som krävs för att verksamheten ska fungera menar jag att uttrycket ”närande och bärande” är mer korrekt. Utan administrativt och tekniskt stöd skulle det kreativa resultatet svårligen nå publiken.

Inom Göteborgs Symfoniker AB arbetar omkring 150 personer. Av dessa är 109 musiker i Göteborgs Symfoniker. Övriga har sin plats i organisationens ”bärande” del. Eftersom jag ibland får frågan vad alla dessa människor gör, kommer här en kort beskrivning.

Närmast orkestern arbetar orkesteradministrationen med orkesterchef, biträdande orkesterchef och en turnéansvarig person. De svarar för allt från att ta emot vikarier och se till att de får resor och boende och att ge våra egna musiker praktiskt stöd i vardagen, till att schemalägga orkesterns alla aktiviteter och i detalj planera våra turnéer.

Mitt i symfonikernas vardag finns också podieteknikerna. Det är dem vi ser när podiet dukas om på konserterna. De vet allt om hur musikerna ska sitta och hur man lyfter in de stora slagverksinstrumenten. Från dem kommer impulsen att stänga dörrarna då konserten ska starta och att blommor ska delas ut efteråt. Vad publiken inte ser är deras arbete med att ställa upp orkesterdukningen på podiet inför varje repetition och att packa och flytta instrument och annan utrustning under turnéerna.

När orkestern är på plats och podiet dukat måste också rätt noter finnas till hands. För detta har vi ett notbibliotek vars vardag består i att ställa i ordning noterna för de verk som ska spelas. Med ”ställa i ordning” menas att hämta ur arkivet eller hyra in, sudda ut gamla noteringar och skriva in nya, ta fram övningsstämmor och fördela originalen i de mappar som används på podiet, samla in och sortera och slutligen skicka tillbaka till förlaget.

Innan vi kommer så långt att noterna kan beställas har stor kraft lagts på att planera orkesterns verksamhet och de konserter vi arrangerar inom andra genrer. Huvudansvaret för detta ligger på planeringschefen och de fyra producenterna, varav en är specialiserad på barn- och ungdomsverksamhet.

Planeringschefen och producenterna har ansvar för att, i samråd med mig, min konstnärliga rådgivare och ett antal musikerrepresentanter, boka dirigenter och solister samt besluta vilka verk som ska framföras. Hos dem ligger också att sluta avtal med artisternas agenturer och se till att övriga delar av verksamheten får information om allt från hur orkestern ska placeras på podiet till hur artisterna ska presenteras i programbladet. Under produktionsveckorna koordinerar de arbetet och ger service åt gästande artister.

Barn- och ungdomsproducenten ansvarar för all verksamhet inom sitt område, d.v.s. de produktioner som riktar sig till en ung publik, vårt samarbete med El Sistema Hammarkullen och regionens kulturskolor, sportlovsorkestern, höstlovskören och mycket annat.

Inom planeringsavdelningen finns också en person med ansvar för fastighet och teknik och en uthyrningsenhet med ansvar för alla externa evenemang, d.v.s. musiklivets inhyrningar, kommersiella produktioner, företagsevent, mindre möten och konferenser. Hyresintäkterna är en viktig del av vår finansiering, samtidigt som Konserthuset ska vara tillgängligt för regionens musikliv. Aktivitetsnivån är därför hög. Uthyrningsenhetens tre personer hanterar cirka 150 evenemang varje år. Till sin hjälp har de ett antal timanställda tekniker och föreställningsansvariga.

För att saluföra vår verksamhet har vi en marknadsavdelning med kommunikationschef och åtta medarbetare. Tre av dem arbetar i biljettkassan och övriga driver en intern reklambyrå med en marknadsproducent som koordinerar arbetet och är ansvarig för biljettkassa och foajé, en redaktör som skriver programkommentarer och hanterar alla presskontakter, en webbmaster och en kreativ utvecklare som gör våra trycksaker, sköter vår hemsida och ansvarar för vår närvaro i sociala medier samt en publikutvecklare driver vårt ambassadörsprogram och skapar filmerna som vi lägger ut på Internet. Till detta kommer alla de timanställda som tar emot publiken och har ansvar för säkerhetsarbetet i foajé och salong.

Inom marknadsavdelningen ligger också restaurangen som drivs av ett team bestående av restaurangchef, restaurangschefsassistent och köksmästare. Också här arbetar ett antal timanställda medarbetare.

För verksamhetens rent administrativa processer svarar ekonomiavdelningen, ledd av ekonomichefen. Här arbetar sex personer med operativt ansvar för ekonomi, personal och reception. På visitkorten står ekonomicontroller, redovisningsansvarig, redovisningsassistent, personalstrateg, personalhandläggare och receptionsansvarig. Ekonomiavdelningen tillhandahåller också datasupport.

Sist, men inte minst, har jag i det som så fint heter VD:s stab direkt knutet till mig en konstnärlig rådgivare och en sponsoransvarig person. Konstnärliga rådgivaren bistår mig i alla konstnärliga frågor och bildar tillsammans med mig och planeringschefen Göteborgs Symfonikers konstnärliga arbetsutskott. Sponsoransvarig sköter våra kontakter med näringslivet och är projektledare för de aktiviteter som jag är direkt involverad i.

Allt som allt har jag räknat upp ett 40-tal personer som bär vår kärnverksamhet från idé till genomförande och uppföljning. De får sällan del av applåderna, men förtjänar publikens respekt eftersom deras arbete är en förutsättning för konserterna vi kan njuta av.

Veckans njutning har för min del bestått i två konserter. Först med Göteborgs Symfoniker, pianisten Stephen Hough och dirigenten Kristjan Järvi i torsdags och därefter ett gästspel i Stockholm på fredagskvällen med Concertgebouw-orkestern från Amsterdam under ledning av Maris Janssons och med pianisten Leif-Ove Andsnes som solist. Nästa vecka delar Göteborgs Symfoniker upp sig i mindre ensembler för att ge konserter på olika platser i regionen. Det är fri entré till samtliga konserter, så ta chansen att lyssna till våra fina musiker i närbild.

/Helena Wessman

Kommentarer inaktiverade.