El Sistema Hammarkullen i kunglig glans

Rubrikerna blev stora och DN:s kulturskribent utnämnde det till årets musikhändelse då Göteborgs Symfoniker för halvtannat år sedan spelade i göteborgsförorten Hammarkullen.
Initiativet togs av vår chefdirigent Gustavo Dudamel, som liksom sin läromästare maestro José Antonio Abreu brinner för att skapa kontakt mellan människor genom musik. Konsertarrangör i Hammarkullen var Angereds kulturskola och efter konserten bad kulturskolechefen Camilla Sarner om råd och frågade Dudamel hur man bäst bedriver musikundervisning i förorten. Dudamel svarade snabbt och med ett stort leende: Let’s make a project together.
Camilla Sarner är skicklig och fylld av handlingskraft, så redan nu är El Sistema Hammarkullen ett faktum. Utvecklingsmedel beviljades av Göteborgs Stads kulturnämnd på senhösten 2009 och efter bara ett halvårs förberedelse kunde verksamheten starta den 1 september i år.
Modell för El Sistema Hammarkullen är ”ursprungssystemet” i Venezuela, startat 1975 av José Antonio Abreu. Grundtanken med El Sistema är att genom musicerande i symfoniorkester ge barn verktyg att uppnå sin fulla potential och att fostra goda och aktiva samhällsmedborgare. Systemet verkar inom alla samhällsklasser och omfattar idag närmare 400.000 barn och ungdomar.
Den sociala fostran i El Sistema går ut på att visa att det lönar sig att arbeta. Många elever kommer ur förhållanden med arbetslöshet i flera generationer och har svag tilltro till sin förmåga att påverka sitt liv. Det vill El Sistema ändra på och budskapet i all undervisning är att det är möjligt att uppnå sina drömmar genom hårt arbete.
Alla barn som är med i El Sistema måste gå i skolan. Det är annars inte självklart, eftersom barnen måste bidra till familjens försörjning. Barnen har skola på förmiddagen och El Sistema på eftermiddagen med undervisning sex dagar i veckan. Abreu är noga med att påpeka att El Sistema i första hand är en social verksamhet, men har aldrig gett avkall på den musikaliska kvaliteten. Lärarna följer noga varje elev och ser till att de kommer vidare i systemet.
Som en del i den sociala träningen ingår att ge barnen gemensamt ansvar för kvaliteten och för att lyfta varandra. En stor del av undervisningen bedrivs sektionsvis, i orkesterns olika stämmor, och budskapet är att det inte är någon idé att glänsa på egen hand. Stämman blir aldrig bättre än dess svagaste länk, så alla måste hänga med. På så sätt tränas barnen att vara varandras förebilder och stödjare, vilket skapar en stark sammanhållning.
Alla barn är välkomna till El Sistema. Ingen nekas tillträde och ingen kastas ut. De som är svagare i musik får med tiden andra sysslor och de som vill satsa professionellt bereds plats i allt mer kvalificerade sammanhang. Eftersom filosofin är att aldrig släppa taget om någon som blivit del av ”El Sistema-familjen” växer systemet hela tiden både vad gäller undervisning på grundnivå och i antal personer som arbetar professionellt inom verksamheten. Abreus mål är att systemet inom tio år ska omfatta en miljon elever.
El Sistema har hittills genererat två professionella symfoniorkestrar i Caracas, båda med namnet Símon Bolívar Youth Orchestra, i vardagslag kallade Orkester A och Orkester B. Begreppet ”youth orchestra” ska förstås som att det är orkestrar som spelar för ungdomar, inte att musikerna själva är ungdomar. Det framgår bättre när namnet kläs i sin spanska språkdräkt: Fundación del Estado para el Sistema
Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.
El Sistema Hammarkullen tar avstamp i den venezuelanska filosofin och erbjuder undervisning tre gånger i veckan. Verksamhet finns inom förskolan (4-5 år), fritidshem (6-9 år), fritidsklubb (10-12 år) och fritidsgård (alla åldrar). Tanken är att barnen ska lära tillsammans och att deras familjer ska involveras från början. Därför arrangeras familjeträffar varje onsdag med musik och mat. Det kan vara undervisning, små konserter – eller träffar med musiker ur Göteborgs Symfoniker.
Vid åtta tillfällen detta läsår reser ensembler ur Symfonikerna till Hammarkullen för att framträda, berätta om sina instrument och – inte minst viktigt – samtala med barnen och deras föräldrar. Tanken är att tidigt föra in professionella förebilder och att skapa en naturlig koppling mellan Hammarkullen och Konserthuset på Götaplatsen. Eleverna från Hammarkullen bjuds in till repetitioner med orkestern och i vår kommer hela orkestern tillbaka till Hammarkullen.
Göteborgs Symfoniker är därmed en partner till El Sistema Hammarkullen och vår ambition är att musikerna på liknande sätt ska finnas med som förebilder också i andra sammanhang. I mitten av november samlar vi företrädare för barn- och ungdomsorkestrar för att diskutera hur de kan fungera som resurser för varandra och på vilket sätt Göteborgs Symfoniker kan medverka till en utveckling av verksamheterna. Vårt mål är att så många orkesteraktörer som möjligt ska träffas och lära känna varandra och att vi gemensamt ska bygga Orkesterplattform Göteborg, ett system där intresserade barn och ungdomar fångas upp tidigt och slussas vidare i takt med att deras färdigheter ökar och där de regelbundet kommer i kontakt med professionella musiker. Också det med El Sistema i Venezuela som modell.
I eftermiddag ges El Sistema Hammarkullen kunglig glans. Kronprinsessan Viktoria och prins Daniel är på besök i sitt hertigdöme och har själva önskat ett möte med barnen i Hammarkullen. Samtal, presentation och en liten konsert står på det timslånga programmet och på scen medverkar 170 barn, deras lärare och musiker ur Göteborgs Symfoniker.
Många barn har det varit också i Konserthuset den här veckan. Flera tusen unga individer har förtrollats av musikteatergruppen Markatta och Göteborgs Symfoniker i föreställningen Agnes och änglarna. Det blir en fantastisk stämning med barn i huset och det är tydligt att musikerna njuter av mötet med denna sin yngsta publik.
I framtiden har myllret förhoppningsvis brett ut sig, så att huset ständigt pulserar av entusiasmen hos små personer med instrumentlådor. Målet är en öppen verksamhet där alla som spelar orkesterinstrument tycker att det är självklart att regelbundet hälsa på hos ”sina” symfoniker.

Kommentarer inaktiverade.