Det krävs nerver av stål för att bli och att vara en orkestermusiker

Bastrombone har varit ett hett ämne veckan. Vår mångårige medarbetare Peter McKinnon planerar att gå i pension efter lång och framgångsrik karriär och vi ska rekrytera en efterträdare. Tjänsten har utlysts, vi har fått en mängd ansökningar och i början av veckan genomfördes provspelningen.

Det är inte cheferna som bestämmer vilka som ska anställas i Göteborgs Symfoniker. Visserligen är det jag som skriver på anställningsavtalet och är juridiskt ansvarig för anställningen, men beslutet om vilka individer som sitter i stämmorna fattas av musikerna själva. Inom universitetsvärlden kallas det för kollegial prövning och jag tycker att det är en vacker princip. Vilka kan vara bättre på att bedöma expertisen hos expert än experterna själva? Min och övriga ledningens uppgift är att bevaka och hantera själva urvalsprocessen.

Ett femtiotal personer anmälde sitt intresse då vi utlyste bastrombonetjänsten. De sände in sina handlingar, bjöds in till provspelning och har därefter övat intensivt i några månader. Vanligen anger vi ett eller två solostycken som är obligatoriska för samtliga sökande. De får också uppgift om i vilka utdrag ur orkesterrepartoaren de kommer att prövas tillsammans med den aktuella sektionen och för de mesta förväntas de dessutom framföra ett fritt valt verk.

Provspelning sker bakom skärm för att bedömningen ska bli så neutral som möjligt. De som ansluter då det är dags för prövning (vanligen cirka hälften av dem som anmält intresse) får genom lottdragning ett nummer som anger i vilken ordning de ska spela. De blir anvisade rum för uppvärmning och kallas sedan i tur och ordning in till juryn.

En provspelningsjury kan vara stor, eftersom orkesterns alla sektioner och funktioner ska vara representerade. Den aktuella stämman, ett antal stämledare, musiker ut angränsande sektioner, konsertmästaren och så vidare. Juryordförande är orkesterchefen eller en särskilt utvald musiker.

Juryn lyssnar till de sökande, sätter poäng, diskuterar röstresultatet och besluter vilka som ska gå vidare till nästa omgång. Efter tre-fyra vändor återstår ett fåtal sökanden som erbjuds provveckor i orkestern innevarande säsong. Efter denna omfattande sållningsprocess har vi förhoppningsvis en kandidat som erbjuds provanställning under ett år. Provanställningen utvärderas vid ett par tillfällen och efter elva månader fattas slutgiltigt beslut om att eventuellt erbjuda tillsvidareanställning. Jag skriver ”eventuellt”, eftersom det är långt ifrån självklart att en provanställning leder till att man får stanna i orkestern.

Anställningsproceduren är omfattande, långdragen och oerhört pressande för dem som söker. Men så är det också pressande att vara orkestermusiker. Det krävs nerver av stål både att söka och upprätthålla en orkesterposition och provspelningsproceduren ser ungefär likadan ut över hela världen.

Efter veckans provspelning på bastrombone har en kandidat erbjudits provvecka i Göteborgs Symfoniker. Möjligen tillkommer fler efter en andra provspelningsomgång om några veckor. Någon gång på vårkanten 2012 vet vi vem som permanent efterträder Peter McKinnon som bastrombonist i Göteborgs Symfoniker.

Våra kära symfoniker är tillbaka efter sin återhämtningsvecka och framför denna vecka dataspelsmusik tillsammans med Göteborgs Symfoniska kör under ledning av den engelske dirigenten Charles Hazlewood. Vår guide in i musiken är TV-profilen och dataspelsfantasten Orvar Säfström.

Själv har jag bland annat hunnit med ett besök på rockklubben Sticky Fingers, en affärsresa till Hamburg och den månatliga träffen med hela vår fantastiska administration. Idag fredag deltar jag som jurymedlem och prisutdelare i Svenska Musikförläggarföreningens gala i Stockholm.

Helena Wessman

Kommentarer inaktiverade.