Stående ovationer när violinisten Nikolaj Znaider dirigentdebuterade

Året har knappt börjat, men redan är temperaturen hög. Bokslutet ska bli klart och säsongsplaneringen är inne i en intensiv slutfas.

Som sina kollegor inom andra företag och organisationer har ekonomiavdelningen arbetat samtliga mellandagar med att sammanställa, stämma av och göra omdisponeringar i fjolårets ekonomiska resultat. Ekonomiavdelningens rutiner är trygga och väl inarbetade, så skeendet är inte särskilt dramatiskt. Likväl är det mycket arbete som ska göras innan siffrorna kan rapporteras in till vår ägare Västra Götalandsregionen. Klockan 12 idag börjar filerna skickas in.

För planeringsavdelningen är processen mer utdragen. Ända sedan tidigt i höstas har de arbetat med planeringen för säsongen 2011/2012. Arbetet leds av planeringschef Sten Cranner, som tillsammans med mig och min konstnärliga rådgivare Karin Tufvesson Hjörne, bildar vårt konstnärliga arbetsutskott. Vi träffas en gång i veckan för att diskutera såväl långsiktiga strategier, som konkreta idéer om dirigenter, solister och programupplägg. För bredare förankring samlar vi programrådet där musiker, producenter och representanter för marknads- och orkesteravdelningarna deltar. Programplaneringen diskuteras också vid interna möten inom planeringsavdelningen.

Det är förstås viktigt att programplaneringen är väl förankrad hos musiker och produktionspersonal. Samtidigt krävs snabbhet i besluten. För att stärka medinflytandet och ge processerna en ökad lätthet kommer vi i april att organisera om vårt programarbete.

Exekutiv styrgrupp blir även fortsättningsvis det konstnärliga arbetsutskottet. Nytt är ett forum som ska ge musikerna ökat inflytande över det löpande arbetet, programutskottet. Till detta knyts tre musiker som avlönas för att tillsammans med det konstnärliga arbetsutskottet jobba med programfrågor mer på djupet. Programutskottet ska träffas en gång i månaden, men de deltagande musikerna kommer att ha minst veckovis kontakt med planeringsavdelningen. Dagens programråd får ny form och kallas hädanefter för programkollegiet. Där ingår programutskottet, orkesterns eget konstnärliga råd, samtliga producenter och avdelningschefer samt representanter för orkester- och marknadsavdelningarna. Programkollegiet samlas ett par gånger om året för att dra upp riktlinjerna för programarbetet och stämma av att dessa följs.

Uppdraget för programkollegiet är övergripande och rör således all programverksamhet för Göteborgs Symfoniker. På nästa nivå blir det två spår. Vuxenproduktionerna hanteras i den organisation som jag nämn ovan, medan barn- och ungdomsverksamheten diskuteras i ett särskilt barnprogramråd.

Än så länge gäller den gamla organisationen och idag samlas programrådet för att diskutera det öppningar som finns kvar i nästa säsongs program. En liknande genomgång görs sedan med orkesterns fackliga företrädare i syfte att belysa programmet ur ett arbetsmässigt perspektiv. I mars ska allt vara klart och programmet gå iväg till marknadsavdelningen för arbete med texter, layout och allt annat som krävs för att programmet ska kunna saluföras. Högtryck råder det alltid på någon avdelning inom Göteborgs Symfoniker AB.

Göteborgs Symfoniker har denna vecka haft ett angenämt möte med Nikolaj Znaider, regelbundet återkommande som violinsolist, men denna gång anlitad som dirigent. Han har valt att dirigentdebutera med ett rent Berlioz-program – sångcykeln Sommarnätter med Malena Ernman som sångsolist och maffiga Symphonie Fantastique. Konstellationen GSO-Znaider var lyckad med stående ovationer både onsdag och torsdag. GP:s recensent var måttligt begeistrad över det konstnärliga resultatet, men jag håller inte med honom. Detta var definitivt ett möte som gav mersmak. Det tyckte också orkestern, som gav Znaider touch, en fanfar, efter gårdagens konsert.

Kommentarer inaktiverade.