En dag av resultat, balans, fniss och återblick…

”Kan stämman bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet?” ”Absolut!” Fnissen blev många då sex bolagsstämmor klubbades igenom av Västra Götalandsregionen igår och ägarens företrädare, regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson, avvek från manus. Den årliga bolagsdagen var som alltid en gemytlig tillställning.

Enligt lag ska alla aktiebolag årligen kalla till stämma och för aktieägarna lägga fram resultat- och balansräkning samt revisorernas rapporter. Ägarnas uppgift är att fastställa eller förkasta den ekonomiska redovisningen och i konsekvens av detta besluta om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vid bolagsstämman förrättas eller kungörs också val av ordförande och ledamöter till styrelsen.

Beroende på ekonomiskt läge och eventuella spänningar inom bolaget kan stämmorna vara dramatiska tilldragelser, men så är det inte då Västra Götalandsregionen (VGR) kallar till gemensam stämmodag för sina sex bolag. Eventuell dramatik har klarats av tidigare i processen och kvar blir trevliga presentationer och snabbt avklarat formalia. Likväl ska stämmoproceduren genomföras på samma sätt för varje bolag, vilket öppnar för viss improvisation av ägarens representant i syfte att lätta upp stämningen.

Att Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt VGR-bolag har jag berättat tidigare och de systrar som jag mötte igår är Sahlgrenska International Care, Regionteater Väst, GöteborgsOperan, Film i Väst och Västsvenska Turistrådet. Det är VD:s uppgift att redovisa verksamheten och det jag hörde från mina kollegor imponerar: Internationella samarbeten inom sjukvården, dans och teater med fokus helt på barn och unga, internationellt genombrott för Operans balettkompani och strålande recensioner för övrig verksamhet, över 200 internationella filmpriser och tre miljoner campingnätter. Det går bra för VGR:s bolag.

Så också för Göteborgs Symfoniker AB. 2010 bjöd på stora framgångar konstnärligt och verksamhetsmässigt. Internationella turnéer, inspelningar och radioutsändningar, The Simon Bolivar Youth Orchestra Festival, nystart för barn och ungdomsverksamheten, för att nämna något.

Också ekonomiskt kom vi i hamn på ett bra sätt. Efter kraftfulla besparingar och förändringar i organisationen kunde vi i slutet av 2009 presentera en budget i balans. Under året svällde såväl intäkts- som kostnadssidan och i slutänden kunde vi uppvisa att överskott på cirka 300 tkr. Mycket oförutsett hinner inträffa under ett år för en verksamhet som vår, men vi har trots detta lyckas kontrollera det ekonomiska flödet.

Likväl återstår den stora utmaningen att finna former för en långsiktig finansiering av verksamheten. Kulturinstitutioner är personalkrävande och rationaliseringsmöjligheterna små, så en årlig fördyring är oundviklig. Vid utebliven kompensation för löneökning blir det snabbt kris. Göteborgs Symfonikers ekonomi har holkats ur under en rad år, så en rejäl anslagsökning är av nöden. För att uppnå långsiktig stabilitet krävs också politiska beslut om årlig uppräkning i paritet med kostnadsökningarna.

Jag inser ett det är svåra beslut att fatta när samhällets skilda behov ska vägas mot varandra, men allt annat vore resursslöseri. Göteborgs Symfoniker håller hög internationell standard, men kvalitet är färskvara. Har vi inte råd att anlita de främsta dirigenterna och regelbundet
turnera internationellt sätts den konstnärliga nivån på spel och därmed Göteborgs Symfonikers värde som varumärke för Västra Götalandsregionen.

Gårdagens stämma var det sista åtagandet för ordförande Robin Mannheimer och ledamöterna i vår styrelse. Under fyra år har de på ett förträffligt sett lett verksamheten. Stort tack för det! Vi återgår nu till ett politiskt styrelseskick med presidium och ledamöter som har valts av regionfullmäktige. Ny ordförande blir Roland Andersson (S) och vice ordförande Lars-Gerhard Westberg (FP), erfarna politiker som jag ser fram emot att arbeta tillsammans med.

Så länge det nu blir. Regionvalet i Västra Götaland göras om och ingen vet vilket utfallet blir. Majoriteten kan bli en annan och i så fall också vår styrelses sammanfattning. Men det sker inte förrän den 15 maj. Samarbetet börjar redan nästa torsdag då vi har vårt första styrelsemöte med att bland annat diskutera det strategidokument som ledningsgruppen har tagit fram. Jag förväntar mig intressanta diskussioner om de krävande mål vi vill jobba mot.

Musikaliskt har denna vecka bjudit på Lidholm, Stenhammar och Nielsen med Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Symfoniska kör under ledning av den svenske dirigenten Stefan Solyom. Konserten igår direktsändes i P2 och finns tillgänglig på webben för den som är intresserad. Det går också bra att komma till Göteborgs Konserthus ikväll för att höra reprisen live. Välkommen!

/Helena Wessman

En titt i backspegeln – 2010.

Kommentarer inaktiverade.