Kulturpolitik, turnéförberedelser och personalfrågor i salig blandning

Många tankar rör sig i huvudet denna fredag. Det är kulturpolitik, turnéförberedelser och personalfrågor i salig blandning. Störst plats tar kulturpolitiken eftersom jag i veckan har haft anledning att diskutera densamma ur en mängd perspektiv.

Vi lever i en brytningstid där kulturpolitiken, eller åtminstone dess former, stöps om som ett resultat av kulturutredningen anno 2009. Den så kallade koffertmodellen skolas in med maktförskjutningar och ideologiska diskussioner som följd. Innebär nyordningen en decentralisering eller stärker i själva verket staten sin makt över kulturpolitiken? Vilken kulturpolitik ska vi ha och hur stora skillnader mellan regionerna kan vi acceptera?

Koffertmodellen innebär att bestämmandet över de statliga medlen har lagts över till den regionala nivån, vårt fall på VGR (Västra Götalandsregionen). Det innebär att VGR själv beslutar hur stor del av den statliga kakan respektive verksamhet ska få. Tidigare reglerades detta av regeringen, som i direktiv till Statens Kulturråd angav exakt hur mycket varje institution skulle få. Nu kommer alla pengarna i samma ”koffert”. Hur mycket kofferten ska rymma beslutas i förhandlingar mellan VGR och Kulturrådet utifrån en kulturplan där regionen anger hur man avser att använda medlen.

VGR var en av fem regioner i den första förhandlingsomgången och alla är förstås nyfikna på hur det har gått. Tycker de regionala politikerna att det har fått mer makt? Har kommunpolitikernas inflytande förändrats? Fungerar nyordningen på det sätt som regeringen har tänkt?

Många frågor, än så länge få svar. Tydligt är dock att koffertmodellen har gett skjuts åt diskussionen. Igår var vi till exempel 500 personer på en kulturpolitisk konferens i regi av VGR och de politiker jag talade med bekräftade min uppfattning att kulturen har kommit en aning högre upp på agendan inom partierna. De flesta verkar eniga om att vi även fortsättningsvis ska sträva efter nationell samsyn inom kulturpolitiken och med makten placerad på regional nivå uppnås denna samsyn bäst genom att landets regionpolitiker pratar ihop sig, vilket i sin tur förhoppningsvis gör att kulturen automatiskt finns med när partierna har sina nationella samlingar.

Fast än märks inte några stora förändringar, konstaterade gårdagens konferens. Förhandlingar har genomförts, den regionala kulturplanens förankring hos kommunerna är ett faktum, men verksamheternas medelstilldelning ser ut som tidigare år. Och tur är väl det. Kulturplaneprocessen har gått i en rasande fart, så diskussionerna har inte varit särskilt djuplodande. Kulturlivet är skört och eventuella förändringar måste förberedas noga.

De verksamheter jag har haft anledning att diskutera denna vecka visar på några av de många perspektiv kulturpolitiken måste omfatta:
• Vara konserthus, huset mitt på Västgötaslätten som ståtar med ett utbud värdigt en storstad.
• TILLT/Skådebanan Västra Götaland som skapar kontaktytor mellan kultur och näringsliv på regional nivå och inom enskilda företag, men också är delaktig i policydiskussioner inom EU.
• Vuxenskolan som är en del av den urtypiskt svenska bildningsrörelsen med koppling till kulturlivet på ”mikronivå”.
• Göteborgs Symfonikers Vänner, som får representera det ideella engagemanget kring det professionella musiklivet.
• Vår egen verksamhet som är lika internationell som den är lokal och regional.

Allt detta och mycket mer ska fångas upp när politikerna stakar ut den framtida kulturpolitiken. Utmanande och kul för alla inblandade.

Turnéförberedelserna handlar denna gång om en resa genom Sverige. Kommande vecka framträder Göteborgs Symfoniker i Norrköping, Visby, Uppsala och Jönköping. På programmet står Stenhammars Serenad och Prokofjevs femte symfoni. Taktpinnen ligger i handen på Manuel López Gómez som ersatt pappaledige Gustavo Dudamel. Manuel López Gómez är uppvuxen tillsammans med Gustavo Dudamel inom El Sistema i Venezuela. De två konserter han hittills har gett tillsammans med Symfonikerna har varit lysande, så turnépubliken har mycket gott att vänta. Ikväll tillfaller denna ynnest de Volvo-anställda som kommer till kvällens helabonnerade konsert.

Helena Wessman

Kommentarer inaktiverade.